Group: Lončarstvo

Zavod Marianum Veržej

Zavod Marianum Veržej z enoto Center DUO deluje kot Rokodelski center DUO za Pomurje. Poleg povezovanja rokodelcev, ohranjanja in promocije rokodelskih dejavnosti, ima vzpostavljen delujoči lončarski atelje, kjer dela in ustvarja Urška Ambrož. Poleg lončarskih izdelkov, ki skušajo povezati tradicijo in sodobnost, izvajajo tudi številne tečaje za različne ciljne skupine. […]

Manica Sušec

Manica Sušec je svojo pot rokodelke začela s usposabljanjem v lončarski delavnici Rokodelskega centra DUO Veržej. Svoj izraz išče predvsem v ustvarjanju dekorativnih izdelkov (vaze, keramične slike…) in unikatnem krašenju uporabnih izdelkov (vrči, šalčke, pladnji…). Manica Sušec T: 041/899-072 E: manicasusec@gmail.com      

Saša Žuman

Saša Žuman prihaja iz tradicionalne lončarske družine Žumanovih, ki je močno zaznamovala prleško lončarstvo. Z ohranjanjem tradicionalnih postopkov dela, samimi izdelki in mojstrskim prijemom je Saša Žuman nepogrešljiv del žive kulturne dediščine, ki se je uspešno prenesla in prilagodila na sodobni čas. Saša Žuman T: 041/515-979 E: loncarstvo.zuman@siol.net      

Marjeta Baša

Marjeta Baša deluje pod blagovno znamko Rokodelstvo Baša na Kalu pri Ambrusu. Izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti. Izdeluje ročno ali na lončarskem vretenu. Ima izdelan lastni program, vendar izdeluje tudi po naročilu. Poleg izdelkov domače in umetnostne obrti izvaja tudi delavnice in tečaje za otroke in odrasle. Marjeta Baša T: 041/938-558 E: marjeta.basa@gmail.com