Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj. Pomembnosti tega se zaveda 11 slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) s 58 sodelujočimi občinami, ki so se vključili v projekt sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev.

Vrednost projekta

Skupna vrednost projekta brez DDV: 295.902,98 EUR, od tega vrednost ESRR 236.722,38 EUR

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta:

Junij 2017 – December 2018

Namen in cilji projekta

Projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev omogoča rokodelcem pridobivanje potrebnih strokovnih znanj in izkušenj preko izobraževanj in sodelovanja z oblikovalci. Na ta način bodo lahko svoje izdelke dodatno izpopolnili in poskrbeli za njihovo višjo kvaliteto. Rokodelci bodo s pridobljenimi osebnimi kompetencami in novimi znanji uspešnejše stopili na trg in si posredno izboljšali svoj gospodarski položaj. Velika vrednost projekta je tudi v aktivnem povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu.

Zgodbe rok in krajev je projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja urbanih območij.

Namen projekta je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.

Cilji projekta:

  • povečanje gospodarske moči rokodelcev;
  • krepitev družbene moči rokodelcev;
  • krepitev lastnih kapacitet rokodelcev;
  • krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.

Partnerji projekta

LAS Srce Slovenije

Sodelujoče občine: Občina Šmartno pri LitijiObčina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, Občina Litija, Občina Lukovica, Občina Moravče

Kontaktna oseba: Mija Bokal, 01 – 89 62 713,las@razvoj.si, mija.bokal@razvoj.si

LAS Dobro za nas

Sodelujoče občine: Občina Makole, Občina Poljčane, Občina Rače – Fram, Občina Slovenska Bistrica

Kontaktna oseba: Mirjana Predikaka, 02 – 620 22 70, mirjana.predikaka@ric-sb.silas@ric-sb.si 

LAS Dolenjska in Bela krajina

Sodelujoče občine: Občina Mokronog – Trebelno, Mestna občina Novo mesto, Občina Šmarješke Toplice, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šentjernej, Občina Črnomelj, Občina Semič, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Straža, Občina Mirna Peč

Kontaktna oseba: Tina Štefanič, 040 957 899, tina.stefanic@rc-nm.si

Partnerstvo LAS Zasavje

Sodelujoče občine: Občina Zagorje ob Savi, Občina Hrastnik, Občina Trbovlje

Kontaktna oseba: Maša Kovač, 070 507 578, partnerstvo@las-zasavje.eu

LAS Med Snežnikom in Nanosom

Sodelujoče občine: Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka

Kontaktna oseba: Maja Modrijan, 041 228 900, maja.modrijan@gmail.com,info@razvoj-podezelja.si

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Sodelujoče občine: Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Dobrepolje, Občina Osilnica, Občina Velike Lašče, Občina Loški Potok, Občina Ribnica, Občina Sodražica

Kontaktna oseba: Nina Sterle, 01 620 84 71, info@las-ppd.si

LAS STIK

Sodelujoče občine: Občina Dolenjske Toplice, Občina Ivančna Gorica, Občina Trebnje, Občina Žužemberk

Kontaktna oseba: Sanela Halilović, 07 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si

LAS Prlekija

Sodelujoče občine: Občina Radenci, Občina Križevci, Občina Apače, Občina Veržej, Občina Ljutomer, Občina Razkrižje, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Gornja Radgona

Kontaktna oseba: Goran Šoster, 041 797 613, info@prlekija.com

LAS Notranjska

Sodelujoče občine: Občina Cerknica, Občina Bloke, Občina Loška Dolina

Kontaktna oseba: Martina Erjavec, 05 721 22 42, info@lasnotranjska.simartina@rra-zk.si

LAS S CILJem

Sodelujoče občine: Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec

Kontaktna oseba: Jožica Lazar, Alenka Pišljar, 031 657 093, jozica.lazar@icra.sialenka.pisljar@icra.si

LAS Mežiške doline

Sodelujoče občine: Občina Črna na Koroškem, Občina Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje

Kontaktna oseba: Viktorija Barbič, 059 091 080, viktorija.barbic@las-md.siinfo@las-md.si