Že tretje leto se bodo v različnih krajih po Sloveniji odvili rokodelski tabori, ki so namenjeni mladim med 12 in 17 leti. Vabimo vas k rokodelskemu druženju in ustvarjanju!
Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport med poletnimi počitnicami organizirajo Slovenski rokodelski tabor 2024, ki bo potekal v kar devetih slovenskih krajih, kjer delujejo rokodelski centri: v Ribnici, Veržeju, Rogatcu, v Kamniku, Moravčah, Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Idriji in Slovenj Gradcu. Z rokodelci bo lahko ustvarjalo več kot 80 otrok in mladih.
Vsi tabori omogočajo mladim, da spoznajo in se preizkusijo v različnih rokodelskih veščinah, da razvijajo potrebne spretnosti za izdelavo določenih izdelkov, da spoznajo materiale za izdelavo in da dobijo lastno izkušnjo aktivnega dela. Vse tabore vodijo mentorji rokodelci in rokodelke, ki so strokovnjaki na svojem področju. Ob vsem tem pa seveda mladim omogočamo druženje s sovrstniki, spoznavanje okolice in narave ter predvsem zelo ustvarjalnost preživljanje poletnih počitnic.

Tabori imajo omejeno število udeležencev, en udeleženec lahko obišče en tabor, saj želimo udeležbo omogočiti čim več mladim. Prijave na tabor preko prijavnega obrazca so obvezne.
Ker tabore financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, so za udeležence brezplačni.
Prijavnica za udeležbo na taboru je dostopna na povezavi.

 

NAVODILA

• Tabor je za udeležence brezplačen, saj ga financirajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in posamezni rokodelski centri. Ker je število mest omejeno, je resnost prijave nujna. Ob morebitni višji sili, ki onemogoča udeležbo, je potrebno organizatorju to javiti takoj, da lahko mesto zasedejo drugi.

• Starši ali skrbniki morajo poskrbeti za pravočasen prihod otroka/mladostnika na program tabora in poskrbeti za odhod domov.

• V primeru nezgode in nezmožnosti sodelovanja so dolžni starši ali skrbniki poskrbeti za
prevoz otroka/mladostnika domov.

• V primeru neprimernega vedenja in neupoštevanja navodil organizatorjev, otrok/mladostnik predčasno odstopi od programa tabora. Starši ali skrbniki morajo poskrbeti za prevzem otroka/mladostnika.

• V primeru nepričakovanih dogodkov (nesreča, bolezen) bodo starši o tem obveščeni po telefonu.

 

Moravče – IZDELOVANJE CVETJA IZ KREP PAPIRJA IN VAZ V RAZLIČNIH TEHNIKAH
Ročna dela so bila nekoč del vsakodnevnih opravil – nekatera so bila nujna (izdelovanje oblačil, obutve, posod, različnih pripomočkov …, druga ročna dela pa so bila namenjena ustvarjanju okrasnih predmetov oziroma okraševanju. Na rokodelskem taboru bomo mlade udeležence seznanili z izdelavo rož iz krep papirja, ki je tudi ena od rokodelskih panog, vpisanih na državni Register nesnovne kulturne dediščine.

Vsebinski poudarki:
• vaze bomo izdelovali iz različnih materialov
• reciklirali bomo rabljene materale
• udeležence bomo seznanili z zgodovino in pomenom rož iz krep papirja
• sledi izdelovanje različno zahtevnih rož iz krep papirja
Termin tabora: 26. do 28. junij 2024
Organizator: Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče
Lokacija: Planinski dom Ušte, Žerenk nad Moravčami
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Branka Bizjan, 041 283 801, branka.bizjan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škofja Loka – TRADICIONALNE OBDELAVE LESA
Les, kot tradicionalno prisoten material, so na Škofjeloškem uporabljali že od nekdaj. Uporaba masivnega lesa in obujanje tradicionalnih tehnik njegove obdelave se v zadnjem času ponovno obuja in postaja vedno pomembnejša. Na rokodelskem taboru se bomo posvečali obdelavi masivnega lesa s pomočjo tradicionalnih tehnik obdelave (osnovne zakonitosti lesnih konstrukcij, tradicionalne mizarske vezi, elementi rezbarjenja in krašenja …). Vsebine dajejo prostor za praktično delo z mojstri rokodelci, katerih delo temelji na tradicionalnih principih in uporabah tradicionalnih tehnik obdelave lesa. Mentorja na rokodelskem taboru sta Matija Hiršenfelder in Tone Kosmač, izkušena mizarja, ki bosta udeležence vodila skozi proces izdelave končnega izdelka. Na taboru si bo vsak udeleženec izdelal svoj štokrle, stol, ki ga bo spremljal vse življenje. Za udeležbo so zaželene vsaj minimalne izkušnje z delom z lesom.

Vsebinski poudarki:
● tradicionalne obdelave lesa;
● ročna in strojna obdelava lesa
● izkušeni mentorji mojstri rokodelci;
● osnovne zakonitosti lesnih konstrukcij;
● uporaba in izdelovanje tradicionalnih mizarskih vezi;
● osnove rezbarstva;

Termin izvedbe: 27. do 29. junij 2024
Organizator: Rokodelski center DUO Škofja Loka, RAS
Lokacija: Mizarska delavnica Matija Hiršenfelderja, Partizanska cesta, Škofja Loka
Trajanje: 3 dni z vključeno hrano in nočitvami v taborniškem domu Škofja Loka
Število udeležencev: 8
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Kati Sekirnik, 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

 

Kamnik – OBDELAVA VOLNE
Ovčereja in predelava volne imata v Tuhinjski dolini dolgo tradicijo. Na številnih kmetijah redijo ovce, katerih volna je spet vse bolj cenjen in vsestransko uporaben naravni material. Na rokodelskem taboru v Srcu Slovenije bomo raziskovali različne načine rabe ovčje volne ter se
učili tehnik njenega obdelovanja.
Mladi udeleženci bodo pod vodstvom mojstric rokodelk Emi Gregorčič, Brigite Jeras in Zdenke Žavbi pobliže spoznali zlasti polstenje. Domov bodo odnesli unikatno, ročno izdelano polsteno torbo. Za udeležbo na taboru niso potrebne predhodne izkušnje z delom z volno, zaželena pa je želja po učenju in ustvarjanju. Eden od vrhuncev tabora bo obisk ovčarske kmetije na Menini planini, kjer bomo prisostvovali pri striženju ovac in sortiranju ovčjega runa.

Vsebinski poudarki:
• seznanitev s tradicijo ovčereje in predelave volne v Tuhinjski dolini v Srcu Slovenije;
• predstavitev volne kot naravnega materiala za ustvarjanje;
• vpogled v različne načine rabe ovčje volne, prikaz mikanja, predenja, kvačkanja, pletenja, tkanja, suhega in mokrega polstenja;
• izdelava polstene torbe;
• obisk ovčarske kmetije pod Menino planino, prikaz striženja ovac in sortiranje ovčjega runa;
• raziskovanje Tuhinjske doline in Srca Slovenije, pohodništvo in kopanje v Termah Snovik.

Termin izvedbe: 27. do 29. junij 2024
Organizator: Razvojni center Srca Slovenije
Lokacija: Terme Snovik
Trajanje: 3 dni, vključno s hrano in z nočitvami
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veržej – LONČARSTVO
Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del kulturne dediščine Prlekije. V preteklosti je bilo na področju Prlekije veliko lončarjev, ki so izkoriščali naravne danosti – ilovico, ki so jo spreminjali v uporabne izdelke. Trenutno deluje le en tradicionalni lončar, veseli pa dejstvo, da je med mladimi ta rokodelska panoga vedno bolj priljubljena. To se kaže skozi tečaje in usposabljanja, ki jih izvaja Zavod Marianum Veržej. Poleg tehničnih dni z rokodelci in rokodelskih šol v naravi, ki so primerni za osnovno- in srednješolce, se izvajajo tudi usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo – NPK Lončar. Mladi, vabljeni, da spoznate poklic lončarja in se preizkusite v tradicionalnih in sodobnih pristopih oblikovanja gline!

Vsebinski poudarki:
● predstavitev lončarstva kot rokodelske dejavnosti;
● spoznavanje poklica lončarja – druženje in delo z lončarjem;
● izdelava izdelkov iz gline na lončarskem vretenu in prostoročno;
● krašenje izdelkov;
● spoznavanje lončarske dediščine.
Termin izvedbe: 1. do 3. julij 2024
Organizator: Zavod Marianum Veržej
Lokacija: Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej
Trajanje: 3 dni, vključeno s hrano in z nočitvami v Trio kampu Zavoda Marianum Veržej
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Iris Balažič, 051 370 377, center.duo@marianum.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogatec – STEKLARSTVO
Rogatec, eden izmed najstarejših srednje štajerskih trgov, se ponaša z bogato zgodovino, ki so jo od srednjega veka naprej zaznamovale raznovrstne obrti. Številne so zaradi tehnološkega napredka zamrle, le nekaj jih je preraslo v gospodarsko dejavnost. Steklarska industrija je še danes eden ključnih zaposlovalcev na tem območju. S taborom želimo otrokom in mladostnikom predstaviti steklarstvo kot potencialno poklicno pot. Šolski center Rogaška Slatina namreč izvaja tudi srednješolske izobraževalne programe na področju steklarstva. Mladi, vabljeni, da spoznate poklic steklarja in tehnike steklarstva ter postopke obdelave stekla.

Vsebinski poudarki:
● štiri steklarske delavnice (pihanja stekla, oblikovanja stekla nad odprtim plamenom, slikanja na steklo in oblikovanja ravnega stekla)
● spoznavanje z zgodovino steklarstva, poklicem steklar in tehnik steklarstva, materialom (steklom), pripomočki ter opremo za obdelavo stekla.
● spoznavanje kulturne in naravne dediščine Rogatca (Dvorec Strmol, Muzej na prostem Rogatec, Konjeniški klub Strmol, Športni park Rogatec, Donačka gora).
Termin izvedbe: 2. do 4. julij 2024
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Lokacija: Rokodelski center Rogatec, Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec
Trajanje: 3 dni, vključno s hrano in z nočitvami
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Gordana Bilušić, 040 819 876, rokodelski.center@rogatec.si

 

 

Idrija – KLEKLJANJE IN TKANJE

Volna je tradicionalno zastopana pri izdelavi oblačil, odej in drugih izdelkov za opremo doma. Volna je naraven, trajnosten, biorazgradljiv material z odličnimi izolativnimi lastnostmi. Volna, obdelana po tradicionalnih postopkih, ohrani vse te lastnosti in blagodejno deluje na človekovo počutje.
Udeleženci tabora bodo pridobili izkušnje klekljanja in tkanja z volno. Izdelali si bodo lasten izdelek, ki bo združeval omenjeni rokodelski panogi, spoznali Idrijo in Vojskarsko planoto, tudi za pripravo žlikrofov bodo preizkusili lastne rokodelske spretnosti.
Aktivnosti tabora bodo vključevale še ogled različnih razstav idrijske čipke in seznanitev s procesom predelave volne od striženja ovce do končnega izdelka. Mentorici na taboru bosta Meta Gregorač, učiteljica klekljanja v Čipkarski šoli Idrija in Alenka Rupnik, tkalka.

Vsebinski poudarki:
● pridobiti izkušnje klekljanja in tkanja;
● izdelava lastnega izdelka, ki bo združeval omenjeni rokodelski panogi;
● spoznavanje Idrije in Vojskarske planote;
● ogled različnih razstav idrijske čipke
● seznanitev s procesom predelave volne od striženja ovce do končnega izdelka pri ovčerejcu.

Termin izvedbe: 8. do 10. julij 2024
Organizator: Čipkarska šola Idrija v sodelovanju z rokodelsko sekcijo Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno
Lokacija: Čipkarska šola Idrija
Trajanje: 3 dni z vključeno hrano in nočitvami na turistični kmetiji Podobnik v Idriji, Pot v češnjice 24, 5280 Idrija
Število udeležencev: 6
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 14 do 17 let
Dodatne informacije: Metka Fortuna, 051 664 250, metka@cipkarskasola.si

 

Slovenska Bistrica – LONČARSTVO IN SODOBNA KERAMIKA
V Slovenski Bistrici in njeni okolici je bilo lončarstvo zaradi nahajališč kvalitetne gline v preteklosti dobro razvito. Žal danes na tem območju tradicionalnih lončarjev ni več. Dragoceno dediščino, ki je izjemno pomembna in ima velik razvojni potencial, se od leta 2003 trudimo ohranjati v Centru domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica. Mladim bomo na tridnevnem rokodelskem taboru predstavili neomejene možnosti izražanja in raziskovanja na področju keramike in lončarstva.

Vsebinski poudarki:
• spoznavanje lončarske dediščine in sodobne keramike,
• delavnice oblikovanja gline (prostoročne tehnike in delo na lončarskem vretenu),
• gradnja peči in žganje izdelkov v primitivni peki,
• aktivnosti v naravi.
Termin izvedbe: 23. do 25. julij 2024
Organizator: Center domače in umetnostne obrti, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. p.
Lokacija: CDUO, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. p., Grajska 13, Slovenska Bistrica
Trajanje: 3 dni, vključena hrana in nočitvami
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Ljubica Z. Zorko, 040 462 339, cduo@keramikacenter.com

 

Slovenj Gradec – PLETENJE KOŠAR IN ZELIŠČARSTVO
Na Koroškem, še zlasti na območju Mislinjske doline, je rokodelstvo zelo razširjeno. Na to je vplivala tudi vseslovenska bienalna razstava domačih in umetnostnih obrti, ki se v Slovenj Gradcu organizira že od leta 1977.
Na tem taboru bomo združili znanje o zeliščarstvu in veščine pletenja košar, kar bo omogočilo udeležencem, da se povežejo z naravo in tradicionalnimi obrtnimi tehnikami. Tabor bo potekal na Kopah, natančneje v okolici Grmovškovega doma, ki ponuja čudovito okolje za tovrstne dejavnosti in omogoča popolno doživetje narave v objemu Pohorja.

Vsebinski poudarki:
● Zeliščarstvo, obisk bližnjega travnika – o zeliščih in divjih rastlinah
● Pravilna priprava čajnih mešanic ter uporaba le teh.
● Priprava naravnih mazil za zaščito pred komarji.
● Priprava mladim primernih eteričnih olj, uporaba ter pomen pravilnega doziranja.
● Pletenje košar iz leskovih viter
● Spoznavanje Pohorja ter obisk adrenalinskega parka Kope.

Termin izvedbe: 2. do 4. avgust 2024
Organizator: Rokodelski center Koroške (Podjetniški center Slovenj Gradec)
Lokacija: Rokodelski center Koroške, Slovenj Gradec
Trajanje: 3 dni z vključeno hrano in nočitvami
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Eva Štraser, 041 334 428, eva.straser@pcsg.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribnica – OBDELAVA LESA
Prepoznavni domači obrti Ribniške doline sta suhorobarstvo in lončarstvo, ki imata v teh krajih večstoletno tradicijo. Izdelovanje »ribniške suhe robe« sodi med najstarejše, hkrati pa zelo svojevrstne domače obrti. Poleg ohranjanja tradicionalnih obrti se zavedamo sedanjega časa, zato dajemo velik poudarek na povezovanju tradicije s sodobnostjo, sodobnim oblikovanjem. Tako se v glavah vsak dan porajajo nove ideje, v suhorobarskih in lončarskih delavnicah pa na podlagi idej nastajajo novi produkti.

Vsebinski poudarki:
• Spoznavanje z dediščino izdelovanja suhe robe in lončarstva v delavnici rokodelskega centra,
• obdelave lesa do končnega izdelka v delavnici pri rokodelcu.
• Prosti čas bo namenjen sproščenemu/športnemu spoznavanju Ribnice in njene okolice.
Termin izvedbe: od 5. do 8. avgust 2024
Organizator: Rokodelski center Ribnica
Lokacija: Rokodelski center Ribnica
Trajanje: 3 dni, vključno s hrano in z nočitvami
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Dodatne informacije: Katja Žagar, 064 116 553, katja.zagar@rc-ribnica.si