Manica Sušec je svojo pot rokodelke začela s usposabljanjem v lončarski delavnici Rokodelskega centra DUO Veržej. Svoj izraz išče predvsem v ustvarjanju dekorativnih izdelkov (vaze, keramične slike…) in unikatnem krašenju uporabnih izdelkov (vrči, šalčke, pladnji…).

Manica Sušec
T: 041/899-072
E: manicasusec@gmail.com

 

 

 


Comments are closed.