Marjeta Baša deluje pod blagovno znamko Rokodelstvo Baša na Kalu pri Ambrusu. Izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti. Izdeluje ročno ali na lončarskem vretenu. Ima izdelan lastni program, vendar izdeluje tudi po naročilu. Poleg izdelkov domače in umetnostne obrti izvaja tudi delavnice in tečaje za otroke in odrasle.

Marjeta Baša
T: 041/938-558
E: marjeta.basa@gmail.com

 


Comments are closed.