Zdi se, da umetnost in rokodelstvo vse bolj izginjata iz šolskega kurikuluma v slovenskih šolah. Po drugi strani pa kolegi iz rokodelskih centrov, ki izvajajo programe za šolske skupine, ugotavljajo, da so otroci prav željni teh vsebin. Otroci pri ustvarjanju z rokami, na primer pri slikanju, kiparjenju, vezenju, ustvarjanju z lesom, glino in drugimi naravnimi materiali, zelo uživajo in razvijajo svoje umetniške potenciale. Z vključevanjem rokodelskih vsebin v šolske urnike investiramo v kognitivni, fizični in socialni razvoj naših otrok.

FIZIČNE KORISTI

  • Razvoj finih motoričnih sposobnosti: večina rokodelskih dejavnosti vključuje delo s prsti in rokami, s čimer se krepi fina motorika.
  • Krepitev spretnosti: rokodelstvo krepi otrokove spretnosti in spodbuja gibljivost, z izboljšanjem fine motorike in veliko vaj se izboljšujejo tudi ročne in umetniške spretnosti pa tudi odzivnost otrok.
  • Izboljšanje koordinacije oči in rok: zgodnje ročne dejavnosti otrok zelo krepijo koordinacijo oči in rok, kar jim pomaga tudi v poznejših osnovnošolskih letih pri besednem in pisnem izražanju.

SOCIALNE KORISTI

  • Otrok se nauči ceniti umetnost in kulturo: otroci se skozi umetniške in rokodelske vsebine naučijo ceniti različne kulture in čase. Izkušnje na področju oblikovanja, umetnosti in rokodelstva jim omogočajo, da kritično razmišljajo o svojem delu, pa tudi o delu drugih. Naučijo se ravnati in razmišljati kot oblikovalci in umetniki, pri čemer uporabljajo lastno kreativnost. Spoznavajo dediščino skozi umetnost

Izboljšuje samoizražanje: z ustvarjalnim udejstvovanjem imajo otroci priložnost, da se izrazijo na pozitiven, oprijemljiv in smiseln način, učijo se ustvarjati lastne umetnine.

  • Pomaga pri socializaciji: sodelovanje z drugimi učenci pri skupnih projektih daje otrokom priložnost za interakcijo z drugimi ob skupnih interesih. Proces umetniškega in rokodelskega ustvarjanja krepi tudi vez med starši in otroki.
  • Krepi samozavest: umetnost in rokodelstvo v otroku zbujata občutek dosežkov in ponosa, krepi se njegova samozavest.

KOGNITIVNE KORISTI

  • Krepi se ustvarjalnost: priložnosti za ustvarjanje tistega, kar si otrok želi, spodbuja pri njem ustvarjalnost.
  • Izostri se spretnost odločanja: z reševanjem umetniških izzivov se bo otrok naučil sprejemati pravilne in dobre odločitve. To mu bo pomagalo razviti odnos do reševanja problemov, kar je uporabno tudi na mnogih drugih področjih v življenju.
  • Izboljšanje spomina in vizualnega učenja: otrok spoznava nove barve in oblike ter se seznani z različnimi figurami in vzorci. Dejavnosti, kot npr. izdelovanje nakita, ustvarjanje z lesom in podobne dejavnosti zahtevajo vizualizacijo in pomnjenje kompleksnih oblik.

V Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije se zavzemamo, da bi dobilo rokodelstvo spet pravo mesto v naši družbi. V Medsektorsko skupino za ureditev področja rokodelstva, ki naj bi pripravila svoje končno poročilo v prihodnjem mesecu, so bili posredovani različni predlogi, med drugimi tudi konkretne možnosti prenosa znanj in vključevanje rokodelstva v obstoječe izobraževalne vsebine.

Delavnice pletenja slamnatih kit, KUD Fran Maselj Podlimbarski, Krašnja, Lukovica.

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja