Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 16. februarja 2023, sprejela predlog novega Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, s katerim želi sistemsko urediti to pomembno področje naše kulturne dediščine. Z zakonom postavlja temelje za ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin.

Vladno sprejetje predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva je za Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije in posamezne rokodelske centre, ki smo v njem povezani, dobra novica. Po dolgoletnih prizadevanjih deležnikov, ki se na terenu aktivno ukvarjamo z ohranjanjem in razvojem rokodelstva ter opozarjanjih po sistemskem urejevanju področja, se končno kažejo rezultati. Zakon opredeljuje Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije za pomembnega nosilca podpornega okolja pri uresničevanju novega zakona.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je bil ustanovljen v letu 2014 prav z namenom aktivnega sooblikovanja pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. Področje rokodelstva je bilo do sedaj namreč popolnoma neurejeno. Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva bo vzpostavil pravni temelj za pripravo in izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo nosilcem in nosilkam rokodelskih zanj omogočale lažje in dostojnejše delo. Hkrati pa zakon prinaša ukrepe in finančna sredstva, ki bodo omogočali pogoje dela za strateško in strokovno ukvarjaje s področjem tudi za podporno okolje. Upamo, da bomo z izvajanjem skupnih aktivnosti vseh deležnikov rokodelstvu ponovno vrnili mesto, ki si ga zasluži. Bogastvo in raznolikost znanj, spretnosti in veščin, ki jih zajemajo rokodelske panoge, je izjemno. Zavedati se moramo, da je rokodelstvo s svojimi pristopi in načini dela, z uporabo naravnih materialov in povezovanjem tradicije s sodobnostjo tudi eden od neizkoriščenih potencialov trajnostnega in zelenega razvoja.

Kako pomembna so ta znanja, spretnosti in veščine za sodobni čas, kaže dejstvo, da je Evropska unija leto 2023 razglasila za leto spretnosti in veščin. V Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije verjamemo, da je novica po sprejetju predloga zakona pozitivna popotnica za nadaljevanje prizadevanj in sodelovanja deležnikov za strokoven in dolgoročen razvoj rokodelstva in posameznih panog.

V Konzorcij rokodelskih centrov se povezuje devet slovenskih rokodelskih centrov, vodi pa ga Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d. o. o.). V rokodelske centre se povezuje več kot 750 rokodelcev, od katerih je več kot 140 nosilcev certifikata Rokodelstvo Art&Craft Slovenija. Rokodelski centri skrbijo za povezovanje rokodelcev, za prenos rokodelskih znanj in njihovo promocijo, predvsem pa aktualizacijo rokodelskih znanj za sodoben čas.

 

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja