Poslanci so 6. 7. 2023 na 41. izredni seji Državnega zbora soglasno sprejeli Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva, ki ga je februarja letos na predlog nosilca zakona Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pripravila Vlada RS. S tem so izkazali podporo vsem slovenskim rokodelcem pa tudi nosilcem podpornega okolja rokodelstva, tudi rokodelskim centrom in Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije, ki so si za spremembe na tem področju dolgo in vztrajno prizadevali.

Nov in hkrati prvi zakon, ki predstavlja sistemsko rešitev za celostno ohranjanje in nadaljnji razvoj področja rokodelstva, so po večletnih prizadevanjih strokovne in politične javnosti v usklajevanju z vsemi ključnimi deležniki oblikovali na pristojnem Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Na glasovanju v Državnem zboru je zakon soglasno podprlo vseh 81 navzočih poslank in poslancev.

Najsplošnejšo pravno podlago predstavlja ureditev definicije rokodelstva, rokodelcev, rokodelskih izdelkov in prenosa rokodelskega znanja. Vsebinsko se rokodelstvo z zakonom ureja z namenom njegovega ohranjanja in razvoja, kar se uresničuje s posebno rokodelsko shemo s prenosom rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, s podeljevanjem naziva priznani rokodelec, certificiranjem rokodelskih izdelkov in poimenovanjem rokodelskih panog. Zakon predvideva oblikovanje programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva, ki bo podlaga za razvoj ukrepov oziroma finančnih spodbud za projekte posameznih rokodelcev in pravnih subjektov s tega področja, ki bodo financirani preko javnih razpisov in pozivov.

Pomemben doprinos zakona je tudi opredelitev podpornega okolja rokodelstva. Ta vključuje vse subjekte, ki delujejo na področju rokodelstva in imajo v tem okviru določene in s strani države financirane posebne naloge. Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zakon podeljuje javno pooblastilo na področju rokodelstva, zato bo ta podeljevala naziv priznani rokodelec, izvajala usposabljanja namenjena prenosu rokodelskih znanj in certificirala rokodelske izdelke. Med pomembnimi subjekti podpornega okolja so tudi rokodelski centri in Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Slovenski etnografski muzej.

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so ob sprejemu zakona prepričani, da ta predstavlja pomemben korak k vzpostavljanju pogojev, v katerih specifična znanja in veščine iz naše tradicije ne bodo izginila, pač pa bodo še naprej bogatila našo družbo. Dolgoročni nadaljnji razvoj področja bo zahteval še veliko truda, vztrajnosti in sodelovanja vseh omenjenih subjektov.

Pripravila: Anja Jerin

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja