Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. avgusta 2022 na svoji spletni strani objavilo odgovore in pojasnila ministrstva h komentarjem na osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR), ki so bili dani s strani strokovne in zainteresirane javnosti. Zakon je trenutno v medresorskem usklajevanju, sledila bo procedura za obravnavo v državnem zboru.

Do 7. julija, ko je bil zakon v javni obravnavi, so v nekaterih rokodelskih centrih potekale javne predstavitve osnutka zakona, med drugim tudi v Slovenski Bistrici. Ljubica Zgonec Zorko, vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, je povzela ključne točke v procesu nastajanju predloga ZorR in predstavila njegove vsebinske poudarke. Povedala je, da se po številnih neplodnih poskusih ureditve tega majhnega, a izredno pomembnega in kompleksnega področja, zdaj končno obetajo pomembne spremembe.

V Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije so preko dokumenta Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo dosegli, da je Vlada RS leta 2018 ustanovila Medresorsko delovno skupino za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva, ki je v svojem končnem poročilu Vladi RS predlagala pripravo posebnega zakona o rokodelstvu. Predlog osnutka zakona so pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je pristojno za področje obrti. Poudarila je, da je osnutek predloga ZorR dobra in nujna podlaga za celovito ureditev in razvoj področja, saj predstavlja temelje, na katerih bodo ostala pristojna ministrstva pripravila potrebne izvršilne predpise, vsi ostali akterji pa bodo umestili rokodelstvo v strategije in izvedbene akte iz svojega področja delovanja. Poglavitni cilj zakona je opredeliti rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu z namenom ohranjanja in razvoja rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstva kulturne dediščine.

Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije sodelujejo skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem tudi pri pripravi opisov rokodelskih panog, ki bodo priloga k novemu zakonu.

Izjava Ljubice Zgonec Zorko za Studio Bistrica:

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja