Latest news

Novice

Objavljen razpis za nosilce nesnovne dediščine 2022

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine ter razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 3. maj 2022. […]

Novice

Seminarji s področja kulturnih in kreativnih industrij

Center za kreativnost skupaj z drugimi partnerji organizira seminarje na temo politik na področju kulturnih in kreativnih industrij, razvoja sektorja v lokalnih / nacionalnih okoljih in v povezavi s trajnostnim ekosistemom, ki sektor gradi. Vabljeni k udeležbi! Creative boost: Politike, ki spodbujajo kulturne in ustvarjalne sektorje v Evropi Center za […]

Novice

Medresorska delovna skupina za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva zaključila s svojim delom

Oktobra 2018 je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena Medresorska delovna skupina (MDS) za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva. Imenovana in zasnovana je bila z namenom preučitve ureditve, ki velja za področje rokodelstva, predlogov sprememb zakonodaje s strani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter priprave izhodišč za […]