Oktobra 2018 je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena Medresorska delovna skupina (MDS) za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva. Imenovana in zasnovana je bila z namenom preučitve ureditve, ki velja za področje rokodelstva, predlogov sprememb zakonodaje s strani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter priprave izhodišč za sistemsko prenovo ureditve področja rokodelstva oziroma drugih aktivnosti, ki bi omogočale ohranjanje in razvoj rokodelstva.

MDS je vodil Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve na Direktoratu za notranji trg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v njej pa so sodelovali predstavniki vseh pristojnih resorjev: Ministrstva za finance, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. MDS je s svojim delom zaključila in pripravila končno poročilo 24. 5. 2021 ter tako prenehala z delovanjem.

Medresorska delovna skupina je sicer v vmesnem poročilu izrazila zadržek glede priprave posebnega Zakona o ohranjanju rokodelstva, saj je menila, da bi se obravnavana problematika lahko reševala s spremembami Obrtnega zakona in druge področne zakonodaje. Po zaključenih usklajevanjih z vsemi resorji, ponovnem razmisleku in preučitvi Obrtnega zakona, pa je vseeno ocenila, da je priprava posebnega zakona, s katerim bi se posebej uredilo rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena, predvsem z vidika statusa, pridobitve nazivov, usposabljanj in prenosa rokodelskega znanja, delovanja organizacij, ki združujejo rokodelce ter shem neposrednih podpor, ustreznejša rešitev.

K pripravi osnutka predloga novega zakona, ki bo urejal področje rokodelstva, bodo pristopili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno ministrstvo za področje obrti.

Končno poročilo MDS je dostopno na tej povezavi.

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja