Jožefini prvi izdelki domače obrti segajo v leto 1995, pri obrtni zbornici Slovenije ima registriranih preko 30 izdelkov. Vsi so iz naravnih materialov predvsem iz šibja, slame, koruznega ličkanja izdelujem pa tudi belokranjske pisanice in drsanke, rože iz krep papirja, ljubljanske in novomeške cvetnonedeljske butarice in še kaj bi se našlo. Že več kot deset let vodi tečaje za izdelovanje teh izdelkov pri Društvu upokojencev Novo mesto, kje vse je že sodelovala po vsej Sloveniji, pa raje ne našteva, ker bi zmanjkalo prostora na tej strani.

Jožefa Kastelic
T: 07 334 15 35
E: kastelic.nm@gmail.com

 


Comments are closed.