V Slovenski Bistrici in njeni okolici je bilo lončarstvo zaradi nahajališč kvalitetne gline v preteklosti dobro razvito. Žal danes na tem območju tradicionalnih lončarjev ni več. Dragoceno dediščino, ki je izjemno pomembna in ima velik razvojni potencial, se od leta 2003 trudimo ohranjati v Centru domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica. Mladim bomo na tridnevnem rokodelskem taboru predstavili neomejene možnosti izražanja in raziskovanja na področju keramike in lončarstva. Za izvedbo dneva s tradicionalnim lončarjem smo se povezali s Štefanom Zelkom z Goričkega, ki je eden od šestih tradicionalnih lončarjev, vpisanih v Register nesnovne kulturne dediščine.

Vsebinski poudarki:

 • predstavitev tradicionalnega lončarstva – dan s tradicionalnim lončarjem (mojster Štefan Zelko);
 • delavnice oblikovanja gline (od skice do izdelka – prostoročne tehnike in delo na vretenu);
 • predstavitev keramike kot likovne zvrsti (strokovna ekskurzija v Kranj na Razstavo slovenske keramike 2005–2022 ter obisk stalne zbirke umetniške keramike v Muzeju občine Šenčur in Mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje);
 • redukcijsko žganje nastalih izdelkov v žagovinasti peki;
 • razstava in predstavitev končnih del v zloženki, prevzem del;
 • druženje z vrstniki v prijaznem in sproščenem vzdušju.

Namen in cilji tabora:

 • predstaviti širši kontekst oblikovanja keramike, ki ima v svetu in Sloveniji tisočletno tradicijo in skozi različna obdobja razvija bogastvo oblik, pristopov in slogov;
 • približati lončarsko dediščino in jim ob neposrednem praktičnem delu pod mentorstvom tradicionalnega lončarja vzbuditi zanimanje za njeno ohranjanje in nadaljevanje;
 • približati keramiko kot likovno zvrst in sodobne trende avtorskega izražanja ter osvetliti neomejene možnosti raziskovanja, ki jih ponuja glina kot univerzalen likovni medij;
 • s slikovitimi primeri pokazati, da se področja tradicionalnega lončarstva, sodobne keramike in avtorske umetniške keramike danes močno prepletajo in dopolnjujejo;
 • skozi izkustveno učenje predstaviti zakonitosti gline, tehnike njene obdelave in celoten proces od ideje, preko skice, izdelave in žganja do končnega izdelka;
 • z razstavo nastalih del promovirati poletno rokodelsko šolo in rokodelstvo.

Termin izvedbe: od 13. do 15. julija 2022 (razstava del 5. avgusta 2022)
Organizator: Center domače in umetnostne obrti, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. p.
Lokacija: CDUO, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. p., Grajska 13, Slovenska Bistrica
Trajanje: 3 dni, vključena hrana in ekskurzija v Kranj
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Prijavnica: povezava

Prijave in dodatne informacije: Ljubica Z. Zorko, 040 462 339, cduo@keramikacenter.com