Les, kot tradicionalno prisoten material, so na Škofjeloškem uporabljali že od nekdaj. Uporaba masivnega lesa in obujanje tradicionalnih tehnik njegove obdelave se v zadnjem času ponovno obuja in postaja vedno pomembnejša. K temu pripomore splošna ozaveščenost javnosti, predvsem pa vztrajno delo mojstrov rokodelcev in pedagoško delo Srednje šole za lesarstvo.  

Z izborom in povezavami med vsebinami želimo doseči, da bi ciljna skupina mladih, ki jih zanima les ali se z njegovo obdelavo že ukvarjajo, dobila priložnost drugačne delovne izkušnje izven šolskega pedagoškega programa. Vsebine dopolnjujejo formalni izobraževalni sistem in dajejo prostor za praktično delo z mojstri rokodelci, katerih delo temelji na tradicionalnih principih in uporabah tradicionalnih tehnik obdelave lesa. Mentorji na rokodelskem taboru bodo Matija Hiršenfelder, Tone Kosmač in Janez Krišelj, ki bodo udeležence vodili skozi proces izdelave končnega izdelka, v katerem se bodo prepletle tradicionalne mizarske vezi, rezbarstvo in pletarstvo.

Vsebinski poudarki:

 • tradicionalne obdelave lesa;
 • trije mentorji – trije mojstri rokodelci;
 • uporaba in izdelovanje tradicionalnih mizarskih vezi;
 • pletarstvo;
 • osnove rezbarstva;
 • druženje z vrstniki in mojstri rokodelci v sporočenem, ustvarjalnem vzdušju.

Namen in cilji tabora:

 • predstavitev tradicionalnih tehnik obdelave lesa in njihovih prednosti;
 • umeščanje tradicionalnega znanja in uporaba domačega lesa v sodobni lesni produkciji;
 • mladim omogočiti, da se učijo in sodelujejo z izkušenimi vrhunskimi mojstri rokodelci;
 • izdelava samostojnega izdelka vseh udeležencev;
 • druženje in povezovanje mladih, medsebojna izmenjava znanj in izkušenj;
 • promocija rokodelstva na splošno.

Termin izvedbe: od 22. do 24. avgusta 2022
Organizator: Rokodelski center DUO Škofja Loka, RAS v sodelovanju s Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka
Lokacija: Mizarska delavnica Matija Hiršenfelderja, Partizanska cesta, Škofja Loka
Trajanje: 3 dni z vključeno hrano
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let
Prijavnica: povezava

Prijave in dodatne informacije: Kati Sekirnik, 040 769 521, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si