Pri izdelavi bloških smuči je bila najpomembnejša izbira pravega lesa. Večinoma so jih izdelovali iz bukovega lesa, pa tudi iz javorjevega, jesenovega in češnjevega. Danes jih še vedno izdeluje mizar Miran Šraj, domačini pa smučajo le še za zabavo. Bloške muči so prvič omenjene v Valvasorjevi slavi vojvodine Kranjske leta 1689, tradicija se nadaljuje vse do danes. Tako Športno društvo  Bloke vsako leto v februarju pripravi prireditev Bloški teki in občasno dogodek Smučanje po starem.


Comments are closed.