Leopoldina Starič se z različnim rokodelstvom ukvarja že od svoje mladosti. Veliko znanja, ki ga ima se je preneslo iz roda v rod. Poleg kvačkanih izdelkov pozna tudi tehnike izdelovanja iz ličkanja, izdelovanje rož iz krep papirja. Intenzivneje se je s tem začela ukvarjati kot članica in kasneje predsednica Društva podeželskih žena in deklet Šentrupertske Šmarnice. Članice društva, katerega namen je medsebojno druženje, ohranjanje starega izročila in prenašanje izkušenj na mlajše generacije, se pod okriljem društva izobražujejo, spremljajo nove trende kulinarike (in jih prikazujejo na raznih prireditvah), ukvarjajo se z ročnimi deli, telovadbo in plesom. Vsako leto se odpravijo na poučno ekskurzijo, praznujejo materinski dan, z bogatimi razstavami in z druženjem pa sodelujejo tudi z drugimi društvi. Društvo je vključeno v Zvezo kmetic Slovenije.

Leopoldina Starič
T: 041 515 630

 


Comments are closed.