Diplomantka etnologije in kulturne antropologije, Anita Matkovič, izdeluje papirnate rože iz krep papirja, kot so jih nekoč – za različne priložnosti, izdelovale naše babice. Uporabljale so jih za okras ob porokah, na mizi, v bogkovem kotu,… Anita se je izdelovanja papirnatih rož naučila od svoje babice Cite. S to veščino oblikovanja se je pričela ukvarjati pred letom 1998, kot nosilka izročila in znanja pa je vpisana tudi v register žive kulturne dediščine, pri Ministrstvu za kulturo.

Anita Matkovič
T: 073051571
E: anita.matkovic@siol.net


Comments are closed.