Po dolgih letih prizadevanj za celovito ureditev področja rokodelstva v Sloveniji in na podlagi dela Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva (MDS) so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravili osnutek predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR) in ga 7. 6. 2022 posredovali v javno obravnavo. Strokovna in druga javnost lahko svoje predloge, komentarje in dopolnitve nanj pošlje do 7. 7. 2022 na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, s pripisom »pripombe na osnutek ZorR«.

V Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije, ki povezuje devet delujočih rokodelskih centrov pri nas, si za sistemsko ureditev področja rokodelstva prizadevamo že vrsto let. V ta namen smo spomladi leta 2018 oblikovali dokument Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo, na podlagi katerega je Vlada RS jeseni istega leta ustanovila MDS za proučitev ureditve in pripravo izhodišč za sistemsko prenovo področja. MDS je v svojem končnem poročilu junija 2021 Vladi RS predlagala, da na MGRT, ki je pristojno ministrstvo za področje obrti, pripravijo predlog posebnega zakona o rokodelstvu.

Na MGRT so osnutek predloga ZorR oblikovali v začetku letošnjega leta. Poglavitni cilj predloga ZorR je opredeliti rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu z namenom ohranjanja in razvoja rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstva kulturne dediščine. Osnutek predloga novega zakona uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin preko zaščite rokodelcev (s podeljevanjem naziva vrhunski rokodelec), rokodelskih izdelkov (s certificiranjem) in rokodelskih panog (s terminološkim poimenovanjem). Za ohranjanje in razvoj rokodelstva predvideva vzpostavitev aktivnosti in povezovanje nosilcev podpornega okolja ter mehanizme razvojnega načrtovanja v obliki ustanovitve posvetovalne skupine in določitve ukrepov (vsebinskih rešitev, aktivnosti in finančnih razvojnih spodbud). S tem bodo vzpostavljeni nujno potrebni osnovni pogoji za obstoj in trajni razvoj slovenskega rokodelstva, ki do sedaj ni imelo samostojnega mesta v naši zakonodaji, čeprav je ključno za ohranitev slovenske kulturne dediščine in identitete.

Osnutek predloga ZorR je objavljen na portalu e-Demokracija. Rokodelke in rokodelce vabimo, da podajo svoje pripombe neposredno predlagatelju zakona (gp.mgrt@gov.si) in se udeležijo predstavitev predloga zakona, ki jih organiziramo rokodelski centri, člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.

Javna predstavitev ZorR v Slovenski Bistrici bo v četrtek, 23. 6. 2022, ob 10. uri v Centru domače in umetnostne obrti na Grajski 13, v Srcu Slovenije pa bo potekala prav tako 23. 6. 2022 ob 11. uri na Zoom povezavi.

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja