Področje rokodelske dejavnosti Martine Osmak je obdelovanje gline. Izdeluje uporabno in okrasno keramiko v malih serijah s prostoročno tehniko oblikovanja in z lončarskim vretenom. Z udejstvovanjem v projektih pridobiva nova znanja s področja oblikovanja, trženja, oglaševanja, izdelave Facebook strani, oblikovanja lastne blagovne znamke.

Martina Osmak
T: 031/648-192
FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100004475596865


Comments are closed.